ارزش افزوده

صدور و ارائه فاکتور رسمی فروش از شرکتهای معتبر مورد تایید دارایی دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی

گزارش فصلی

ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات و واردات .تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مشاوره امور گمرکی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور.

همراه با کد اقتصادی

گواهی ارزش افزوده قابل استعلام از سامانه دارایی، با گواهی های بلندمدت و دائمی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی

سامان فاکتور ارائه دهنده ی خدمات حسابداری و ارزش افزوده و فاکتور رسمی به همراه کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده

اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها

فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور صورت مالی با گزارش حسابرسی

ارائه فاکتور فروش رسمی

ارائه فاکتور فروش رسمی با گواهی ارزش افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی
معتبر جهت معاملات فصلی ارائه فاکتور جهت شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی.

فروش فاکتور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی

ارائه فاکتور فروش از شرکتهای معتبر مورد تایید دارایی دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی

ارائه فاکتور فروش از شرکت معتبر مورد تایید دارایی

دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی، صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی و دارایی

گواهی ارزش افزوده قابل استعلام از سامانه دارایی

دریافت گواهی ارزش افزوده معتبر قابل استعلام از سامانه دارایی کشور

انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی

ثبت شرکت، ثبت تغییرات، اخذ کارت بازرگانی، ثبت برند و لوگو

100000 میلیون تومان

کسر هزینه مشتری ها

255.000 هزار

گزارش حسابداری

1000 نفر

مشتری

بیش از ۱۰ سال

سابقه حسابداری

فروش و صدور فاکتور رسمی با ارزش افزوده

سامان فاکتور

شما به راحتی می توانید فاکتور خود را سفارش داده و یا مشاوره بگیرید. فاکتور های ما معتبر، قابل استعلام و مورد تایید می باشند
با مشاورین ما از طریق راه های زیر در تماس باشید.

سامان فاکتور در خدمت شماست

شماره تماس :‌۰۹۹۱۸۷۸۷۳۵۳  –  ۰۹۱۹۹۹۸۴۵۴۳

سامان فاکتور ( ارائه خدمات اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده و ارائه فاکتور فروش رسمی و فروش فاکتـور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی و انجام امور حسابداری)